SADRŽAJ

 

 

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika
O RAZLOZIMA ZA PREKID PARNIČNOG POSTUPKA PO SILI ZAKONA
PREMA HRVATSKOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Izv. prof. dr. sc. Viktorija Haubrich
MJESTO I ULOGA ARBITRAŽNOG POSTUPKA U FEDERACIJI BOSNI I
HERCEGOVINI – nužnost reforme

 

Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Ivana Zeljko
POSLODAVAC KAO TIJELO OVRHE? O INSTITUTU NA ZALASKU

 

Prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski
OD PREDMETA STATILEO DO PREDMETA ARAMBAŠIN I HEGEDIŠ –
NEKOLIKO RIJEČI O ZAŠTIĆENOM NAJMU

 

Prof. dr. sc. Nevena Petrušić
CIVILNO PRAVOSUĐE PO MERI DETETA: MEĐUNARODNI STANDARDI I
STANJE U REPUBLICI SRBIJI

 

Prof. dr. sc. Tatjana Zoroska Kamilovska
Izv. prof. dr. sc. Milka Rakočević Tea Micevska, mag. iur.
SUSTAV BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U REPUBLICI SJEVERNOJ
MAKEDONIJI: TRENUTNA SITUACIJA I IZAZOVI

 

Prof. dr. sc. Ranka Račić
Doc. dr. sc. Dženana Radončić
OGRANIČENJE NAČELA NEPOSREDNOSTI U POSTUPKU PRED
ŽALBENIM SUDOM

 

Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
OBITELJSKO SUDOVANJE: O SPECIJALIZACIJI I NADLEŽNOSTI

Izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul
O OVRSI NA KRIPTO IMOVINI ILI O JEDNOJ PRAVNOJ PRAZNINI

Izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Mr. sc. Zrinka Tironi
OBAVIJEST TREĆE OSOBE O PARNICI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago Mirna Dajak, mag. iur.
ANALIZA PRITUŽBI PACIJENATA I POTEŠKOĆE PRI UTVRĐENJU
ODGOVORNOSTI LIJEČNIKA U POSTUPKU RADI NAKNADE ŠTETE

 

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić
KORAK UNAPRIJED U PRAVOSUDNOJ REFORMI? ANALIZA
REFORMSKIH PRIJEDLOGA IZ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O STANJU
SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU

 

Izv. prof. dr. sc. Anđelija Tasić
GENEZA NAČELA ZAŠTITE IZVRŠNOG DUŽNIKA

Izv. prof. dr. sc. Katarina Knol Radoja
NEZAKONITI DOKAZI U GRAĐANSKOM POSTUPKU

Dr. sc. Anđela Ljubić Čović
HARMONIZACIJA ZEMLJIŠNE KNJIGE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE: NEKA PITANJA

Dr. sc. Jelena Đurišić Ivana Jabučanin, mag. iur.
Ana Stojanovski, mag. iur.
PRISILNI SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU – standardi i
sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava

Doc. dr. sc. Jelena Čuveljak
TAJNOST PARNIČNOG POSTUPKA

 

Ksenija Flack-Makitan, dipl. iur.
PRAVO NA POŠTENO SUĐENJE I DIGITALNE TEHNOLOGIJE
U PARNIČNOM POSTUPKU

 

Doc. dr. sc. Neža Pogorelčnik Vogrinc
OBVEZNA MEDIACIJA V PRAVU EU

 

Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago Sanja Čović Jurčević, mag iur.
ZNAČAJ ODREĐIVANJA I PROMJENE VRIJEDNOSTI
PREDMETA SPORA U PARNIČNOM POSTUPKU

Doc. dr. sc. Marko Bratković Stjepan Gvozdić, mag. iur.
KREDITI RBA ZADRUGA I PROCESNI PROBLEMI NJIHOVE PRISILNE
NAPLATE: PRIJE I NAKON LEX ŠKIBOLA

 

Preuzmite zbornik: Zbornik_aktualnost 2022

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment