SADRŽAJ

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika
Priprema prijedloga nagodbe u postupku izvanredne uprave i glasovanje o tom prijedlogu

 

Prof. dr. sc. Alan Uzelac
Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava: dobre strane i problematični elementi novog instrumenta

 

Prof. dr. sc. Tatjana Zoroska Kamilovska
izv. prof. dr. sc. Milka Rakočević
Prigovor o nezakonitostima u postupku ovrhe

 

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, doc. dr. sc. Viktorija Haubrich,
Ernest Rechner, mag.iur.
Postupak pred vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine radi rješavanja spornog pravnog pitanja

Prof. dr. sc. Nevena Petrušić, doc. dr. sc. Anđelija Tasić
Ostvarivanje načela javnosti u kontekstu digitalne transformacije civilnog pravosuđa

 

Izv. prof. dr. sc. Suzana Kraljić, Katja Drnovšek
Postopek za dovolitev sklenitve zakonske zveze postupak za dopuštenje sklapanja braka

 

Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Revizija u obiteljskim predmetima nakon novele zakona o parničnom postupku iz 2019

 

Dr. sc. Lidija Vojković
Sudska zaštita osobnih prava i dobrobiti djeteta

 

Mr. sc. Zrinka Tironi
Vezanost parničnog suda pravomoćnim upravnim aktom

 

Milan Franić, dipl.iur.
Dicta et regulae iuris o općem pravilu o teretu dokazivanja u hrvatskoj parničnoj sudskoj praksi

 

Doc. dr. sc. Dejan Bodul, mr. sc. Ivan Tironi
Vrednovanje rada sudaca u republici hrvatskoj: dihotomija norme i prakse

 

Doc. dr. sc. Neža Pogorelčnik Vogrinc
Nova dejstva in dokazi kot razlog za obnovo pravdnega postopka

 

Doc. dr. sc. Dženana Radončić
Postupak rješavanja spornog pravnog pitanja kao mehanizam za osiguravanje ujednačene prakse u građanskom sudskom postupku u Bosni i Hercegovini

 

Izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Određena pitanja iz osiguranja izvjesnosti namirenja tražbine kredita (s posebnim osvrtom na ulogu ugovora o osiguranju)

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Boban, Ana Misir Šarić
Prekogranični prijenos podataka i razina zaštite osobnih podataka sukladno gdpr-u s posebnim osvrtom na „štit privatnosti“ i presudu suda Europske Unije u predmetu c-311/18 – povjerenik za zaštitu podataka protiv Facebook Ireland i Maximilian Schrems

 

Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago i Ivana Jurčević, mag. iur.
Počinjenje kaznenog djela u vezi s parnicom kao razlog za ponavljanje parničnog postupka

 

Prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Dominik Mišević, mag. iur.
Novo uređenje revizije (2019.) – ustavnopravne dvojbe

 

Preuzmite zbornik: ZBORNIK RADOVA S VI. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA