SADRŽAJ

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika
O troškovnom statusu umješača nakon Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019.

 

Prof. dr. sc. Arsen Janevski
Rješenje o javnobilježničkom platnom nalogu i prigovor prema noveli zakona o javnom bilježništvu iz 2018 godine

 

Prof. dr. sc. Nevena Petrušić
Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka u Republici Srbiji: zakonski režim i sudska praksa*

 

Prof. dr. sc. Edin Rizvanović
Normiranje prestanka društava za osiguranje – primjer federacije BiH

 

Izv. prof. dr. sc. Suzana Kraljići Katja Drnovšek
Pomen in vloga pravnega standarda največje otrokove koristi v novem slovenskem družinskem zakoniku in sodobni sodni praksi

 

Doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Sudski postupak u predmetima o zdravlju osoba lišenih poslovne sposobnosti: novi izvor diskriminacije?

 

Doc. dr. sc. Anđelija Tasić
Izvršenje odluka o izdržavanju dece – srpsko zakonodavstvo i praksa

 

Mr. sc. Zrinka Tiron
Prekid postupka zbog nastupa pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka

 

Проф. д-р Татјана Зороска Камиловска i доц. д-р Милка Ракочевиќ
ДОзволеност на ревизија во парничната постапка низ практиката на врховниот суд на Rепублика Sеверна македонија

 

Izv. prof. dr. sc. Alena Huseinbegović i doc. dr. sc. Viktorija Haubrich
Specifičnosti medijacije u radnim sporovima u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu

 

Prof. dr. Jozo Čizmić i doc. dr. Alaudin Brkić
Zaštita korisnika leasinga u odnosu na izvršne i stečajne povjerioce davaoca leasinga u pravnom sistemu BiH

 

Mr. sc. Ivan Tironi
Potvrde o pravomoćnosti i o ovršnosti

 

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Sudsko ukidanje odluke skupštine vjerovnika u stečajnom postupku

 

Prof. dr. Martina Repas i izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
Forum societatis v Bruselj i bis s poudarkom na izključni pristojnosti

 

Regina Garcimartín Montero
Las reformas en materia matrimonial del reglamento (ue) 2019/1111

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić
Kompenzacijska kolektivna zaštita potrošača s posebnim naglaskom na financiranje i troškove sudske zaštite

 

Silvio Čović, dipl.iur. i Milan Franić, dipl.iur.
Vrste stranaka i stjecanje položaja stranke u upravnom sporu – razlike i sličnosti u odnosu na parnični postupak

 

Doc. dr. sc. Dejan Bodul
Treba li republika hrvatska biti oslobođena plaćanja predujma pri podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka?

 

Prof. dr. sc. Eduard Kunštek
Arbitražna konvencija i mehanizmi rješavanja poreznih sporova u Europskoj Uniji

 

Doc. dr. sc. Dinka Šago i izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Neki aspekti novina u elektroničkoj komunikaciji pred sudovima

 

Dr. sc. Dženana Radončić
Procesne implikacije neujednačene prakse parničnih sudova u bih

 

Preuzmite zbornik: ZBORNIK RADOVA S V. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA