SADRŽAJ

 

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika
O GRANICAMA NOTARIZACIJE – u povodu presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine BROJ U-5/10 od 2. 12. 2015.

 

Prof. dr. sc. Arsen Janevski
ZAKON O IZVRŠENJU IZ 2005. GODINE I NOVI ZAKON O IZVRŠENJU REPUBLIKE MAKEDONIJE IZ 2016. GODINE

 

Prof. dr. sc. Alan Uzelac, Juraj Brozović, mag. iur.
ZADUŽNICA: EVOLUCIJA, AKTUALNO STANJE I OTVORENA PITANJA*

 

Prof. dr. Aleš Galič
NON-CONTENTIOUS PROCEDURE IN SLOVENIA

 

Prof. dr. Regina Garcimartín Montero
THE EUROPEAN ORDER FOR PAYMENT PROCEDURE: A REVIEW TEN YEARS AFTER ITS CREATION

 

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
Ogledni postupak prema nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016.

 

Dragan Katić, mag. iur.
ZAŠTO (OPET) NOVE IZMJENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

 

Dr. sc. Srđan Šimac
MIRENJE (MEDIJACIJA) KAO ALAT ZA SOCIJALIZACIJU PRAVA, SUDOVA I PRAVNE PROFESIJE TE DEMOKRATIZACIJU SPORENJA

 

Doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
NOVI PRILOG MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA U HRVATSKOJ

 

Doc. dr. sc. Dinka Šago, Marina Stanić
NEKE OSOBITOSTI OSTAVINSKOG POSTUPKA

 

Doc.dr.sc. Dejan Bodul
PROCESNI POLOŽAJ, OVLASTII ULOGA DRŽAVE JURE GESTIONIS I JURE IMPERII U HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAVU

 

Doc. dr. sc. Viktorija Haubrich
IZUZEĆE SUCA – PRAVO NA NEOVISNO I NEPRISTRANO SUĐENJE

 

Nina Mišić Radanović, mag. iur.
SVJEDOK U PARNIČNOM POSTUPKU KAO SUBJEKT PRINUDNIH MJERA I KAŽNJAVANJA

 

Marko Bratković, mag. iur.
REVIZIJA PO DOPUŠTENJU: HRVATSKE DVOJBE I SLOVENSKA ISKUSTVA

 

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić, izv. prof. dr. sc. Alena Huseinbegović
ZAŠTITA KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA U PARNIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Doc. dr. sc. Marko Babić, Prof. dr. sc. Eduard Kunštek
Marginalije uz projekt Novele Zakona o parničnom postupku 2016

 

Dr. sc. Lidija Vojković
ODNOS TUŽBE IZ STJECANJA BEZ OSNOVE PREMA VLASNIČKOJ TUŽBI

 

Mr. sc. Senija Ledić
PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA PODNOŠENJE TUŽBI U ZAŠTITI PRAVA OSOBNOSTI PREMA ZAKONU O MEDIJIMA

 

Preuzmite zbornik: ZBORNIK RADOVA S II. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA