SADRŽAJ

 

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika
Sukob o nadležnosti i sukob o putovima pravne zaštite u građanskopravnim
stvarima prema internom hrvatskom pravu

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Prava i dužnosti svjedoka u parničnom postupku

Prof. dr. sc. Tatjana Zoroska Kamilovska, Izv. prof. dr. sc. Milka Rakočević
Obavezni pokušaj medijacije u parničnom postupku Sjeverne Makedonije

Prof. dr. Nevena Petrušić
Sankcionisanje uvreda suda u građanskim sudskim postupcima u državama
sa prostora ex Jugoslavije

Izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Sudska zaštita u antidiskriminacijskim radnim sporovima i o mobingu:
određena pitanja postupka

Doc. dr. sc. Dejan Bodul
Uz zakon o parničnom postupku: treba li objektivizirati postupak  imenovanja/odabira vještaka od strane sudova?

Doc. dr Anđelija Tasić
Postupanje suda u slučaju neurednih podnesaka – gde se završava
podučavanje, a počinje kažnjavanje?

Mr. sc. Zrinka Tironi
Aktorska kaucija

Dr. sc. Lidija Vojković
Žalba kao redovni pravni lijek u parničnom postupku

Izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Mogu li se osigurati troškovi ovrhe civilnom diobom nekretnine?

Katja Drnovšek, izv. prof. dr. sc. Suzana Kraljić
Protipravno pridobljeni dokazi v slovenski sodni praksi

Ivana Jabučanin mag. iur., Ana Stojanovski mag. iur.
Novele Zakona o parničnom postupku unijete sa ciljem svrsishodnijeg
ostvarenja prava na suđenje u razumnom roku

Izv. prof. dr. sc. Viktorija Haubrich, Ernest Rechner, mag. iur.
Uviđaj kao dokazno sredstvo u parničnom postupku

Prof. dr. sc. Edin Rizvanović,
doc. dr. sc. Marija Vidić Položaj radnika prema novom Stečajnom zakonu
u Federaciji Bosne i Hercegovine

Mr. sc. Ivan Tironi, dipl. iur.
Problem definiranja nepostojeće presude

Sanja Čović Jurčević, mag. iur.
Nagrada i naknada troškova zastupanja odvjetnika u parničnom postupku – usporedni prikaz hrvatskog i njemačkog zakonodavstva

Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, Roko Jurlina, mag. iur.
Postupak pred Košarkaškim arbitražnim sudom – BAT

Izv. prof. dr. sc. Alena Huseinbegović
Vještaci u parničnom postupku

Izv. prof. dr. sc. Marija Boban
Informacijske tehnologije, nadzor i zaštita privatnosti na radnom mjestu  – praksa europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
nadzoru radnika bez njegovog pristanka

 

zbornik aktualnost_2021

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment