Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Prvo Međunarodno savjetovanje „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“ održano je  19. i 20. studenoga 2015. godine u Splitu, u organizaciji Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu i njegovih Katedre za građansko procesno pravo, Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem te Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama.

Od tada se održava neprekinuto jednom godišnje te se može kazati da je postalo tradicionalno.

Teme koje se obrađuju na savjetovanju pripadaju području građanskih sudskih postupaka u najširem smislu – parničnom, ovršnom, stečajnom, zemljišnoknjižnom izvanparničnom, izvansudskom rješavanju sporova i dr., kako u funkcionalnom tako i u organizacijskom i statusnom smislu.

Radovi koji se izlažu na savjetovanju objavljuju se u Zborniku radova koji je dostupan ne samo sudionicima savjetovanja, nego i najširoj zainteresiranoj javnosti.

Kao referenti na savjetovanju sudjeluju priznati znanstvenici i praktičari, iz Hrvatske i inozemstva (Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Španjolske, Nizozemske, Bolivije).

Kako sam naziv savjetovanja govori, ovo savjetovanje osnovano je s ciljem analize i razmjene mišljenja o značajnim i aktualnim događanjima na području nacionalnog i međunarodnog građanskog procesnog prava.

Želja nam je da rezultati raspravljanja na savjetovanjima pomognu pravničkoj javnosti, prije svega pravnicima praktičarima, pojmovno razjasniti i praktično objasniti brojne nedoumice vezane uz implementaciju nacionalnih i međunarodnih procesnih pravnih izvora, ukazati na recentnu sudsku praksu, upoznati ih s predstojećim ili usvojenim noveliranim odredbama procesnog zakonodavstva, iznjedriti prijedloge rješenja de lege ferenda i sl.

Posebno je značajno da u radu savjetovanja sudjeluju i studenti koji se na taj način, u vidu priznate izvannastavne aktivnosti, izravno upoznaju s pravnom praksom.

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na VII. međunarodno savjetovanje,
„Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i
usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“
,
koje će se održati na Pravnom fakultetu u Splitu od 23 – 24. 9. 2021.

Radujemo se mogućem susretu,

U ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Organizacijskog odbora,

Srdačno Vas pozdravljamo

prof. dr. sc. Mirko Klarić, dekan Pravnog fakulteta u Splitu

izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, predstojnica Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama, predsjednica Organizacijskog odbora

  prof. dr. sc. Jozo Čizmić, predstojnik Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem                  

izv.  prof. dr. sc. Milijan Sesar, pročelnik Katedre za građansko procesno pravo 

Sanja Čović Jurčević, mag. iur., asistentica na Katedri za građansko procesno pravo

Rok za prijavu
sažetka

15. svibnja 2021.

Obavijest o prihvaćanju
sažetka

20. svibnja 2021.

Rok za predaju
radova

28. lipnja 2021.

Zbornik
radova

15. rujna 2021.

Glavna urednica:

izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


Tehnička urednica:

Sanja Čović – Jurčević, mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


Uredništvo Zbornika radova:

prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika, profesor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

izv. prof. dr. sc. Milijan Sesar, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

doc. dr. sc. Dejan Bodul. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci


Međunarodno Uredništvo Zbornika radova:

prof. dr. sc. Vesna Rijavec, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slovenija

prof. dr. sc. Aleš Galič, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija

prof. dr. sc. Tatjana Zoroska – Kamilovska, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Makedonija

prof. dr. sc. Arsen Janevski, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Makedonija

izv. prof. dr. sc. Vesna Lazić Smoljanić, Pravni fakultet, Sveučilišta u Utrechtu, Nizozemska

prof. dr. sc. Regina Garcimartín Montero, Pravni fakultet, Sveučilišta u Zaragozi, Španjolska

izv. prof. dr. sc. Alena Huseinbegović, Pravni fakultet Sveučilišta „Džemal Bijedić“, Mostar, Bosna i Hercegovina

doc. dr. sc. Viktorija Haubrich, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina