Zbornik 2021

SADRŽAJ   Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika Sukob o nadležnosti i sukob o putovima pravne zaštite u građanskopravnim stvarima prema internom hrvatskom pravu Prof. dr. sc. Jozo Čizmić Prava i dužnosti svjedoka u parničnom postupku Prof. dr. sc. Tatjana Zoroska Kamilovska, Izv. prof. dr. sc. Milka Rakočević Obavezni pokušaj medijacije u parničnom postupku Sjeverne…